Bekijk de video (0321) 33 26 55 info@eps-presentation.nl
Traplopen, bouwen, niveaus klauteren op de Ludostep schoolplein speeltoestellen voor Peuterspeelzalen en Basisonderwijs

EPS | Speeltoestellen | Level

Stappen, springen, glijden, klimmen …

De Level-reeks draait om alles wat met niveauverschillen te maken heeft. De
speelelementen 
nodigen het kind uit in alle vrijheid zijn grenzen te verleggen.
Steeds 
hoger durven klimmen of net telkens weer wat dieper springen? 
De kinderen worden gestimuleerd om in functie van hun fysieke capaciteiten
hun mogelijkheden te ontdekken.

Bekijk de producten:

Informatie aanvragen